Historikk

 

Hammersbøen Auto

Firmaet ble etablert som bilverksted i 1987.
Fram til 1994 holdt verkstedet til i lokaler i Tuftelia.
Etter hvert som virksomheten ble utvidet, øket behovet for mer plass.
I 1994 ble så det gamle Hansalageret i Bruslettoveien ervervet.
Etter en del mindre ombygningsarbeider ble bygget tatt i bruk som bilverksted,
og vi har siden holdt til i disse lokalene.
Fra 1987 og fram til i dag har firmaet utdannet 6 lærlinger. Alle disse har tatt fagbrev.
Foruten Engebret Hammersbøen som står som eier og er verksmester, har verkstedet
nå 4 ansatte. 2 av disse er fagarbeidere og 2 er lærlinger.